Waarom

Fondsenwerving bij goede doelen staat onder druk. De samenleving verandert. De pers uit zich vaak kritisch. Werving die vroeger werkte werkt niet meer per definitie. Extra inzet van acceptgiro’s, telemarketing en field marketing vergroot de potentiële weerstand bij de doelgroep.

Het antwoord is niet méér commercie maar bouwen aan een betekenisvolle verbinding met de donateur en met de samenleving.

Telling helpt. Door beter te luisteren naar de complexe en dynamische buitenwereld. Door open te luisteren naar wat mensen zeggen over goede doelen, over jouw goede doel, over waarom ze wel of niet geven.

En door in de organisatie samen te delen wat er buiten leeft. Zo leg je de basis voor een verbinding die inhoud heeft en stimuleert dat mensen willen geven.

Wat

Telling is een uniek koersinstrument dat helpt om een dergelijke verbinding tot stand te brengen. Een management tool specifiek ontwikkeld voor goededoelenorganisaties. Telling gaat uit van de natuurlijke kracht van verhalen. Telling is gericht op het systematisch betrekken van het perspectief van de wervingsdoelgroep bij het overall beleid van de organisatie. Maximale afstemming op deze groep vormt de basis om tot een betekenisvollere verbinding te komen. En daarmee wordt het fundament gelegd voor een beter, en duurzamer resultaat.

Resultaat

Een scherpere afstemming van de interne passie en de missie op het extern perspectief. Daardoor kan gericht gewerkt worden aan een betekenisvolle verbinding. Zo kunnen medewerkers doeltreffender tot actie komen v.w.b. productaanbod, communicatie en fondsenwerving.

Voor wie

Telling is ontwikkeld voor alle goededoelenorganisaties die hun resultaten willen verbeteren door een betere verbinding te zoeken met hun donateurs en met de samenleving.

Wie zijn wij?

Telling is een initiatief van onderzoeksbureau Ferro Explore! en twee onafhankelijke consultants, Ineke van de Ouderaa en Paul Beerkens. Zij hebben Telling opgezet omdat zij geloven in fondsenwerving die gebaseerd is op een, voor doelgroepen, relevante merklading. Merken die een wezenlijke betekenis voor mensen hebben kunnen succesvoller en duurzamer fondsen werven.

Referenties

Ferro Explore! heeft voor ons eind 2014, begin 2015 een narratief onderzoek uitgevoerd naar beleving en associaties bij burgers rondom het thema overheidsfinanciën. De uitkomsten van dit onderzoek blijven jarenlang bruikbaar. De data zijn zo rijk. Daar komt bij dat de resultaten heel ‘onontkoombaar’ zijn. Waar je met andere onderzoeken nog wel eens discussies hebt over de data, zijn de verhalen zo naturel en sprekend dat ze impact hebben.

Telling Solutions: fondsenwervingRob Klaassen, Ministerie van Financiën

Jochum heeft bij ons in 2010 de narratieve methode geïntroduceerd toen wij nog EffectiveBrands heette, en heeft tientallen narratieve onderzoeken voor ons uitgevoerd. Voor ons is de methode een belangrijke hoeksteen geworden van onze internationale merkconsultancy. Het helpt ons beter de subtiele verschillen tussen landen te begrijpen en geeft handen en voeten aan het principe ‘Think global, act local’.

icoon-logoFrank van den Driest, Chief commercial officer bij MB Vermeer

Wij hebben in 2009 gewerkt met de narratieve methode met Ferro Explore! Die workshops waren een eye-opener. Niet alleen kreeg je de verhalen zelf mee, maar ook de interpretatie van de doelgroep. Dat was heel verrassend en verfrissend. Wij konden als opdrachtgever niet meer rationaliseren, dit komt echt binnen. Daarbij kunnen we steeds terug naar die database aan verhalen. Ook dat is waardevol.

icoon-logoAnk van Ophoven van Philips Lighting

Wij hebben meegedaan aan de pilot voor Telling. Voor mij is dit de meest pure vorm van luisteren. Je vult niets in. Dat past heel erg bij onze insteek van vraaggericht werken. Wij kregen heel goed zicht op waar het onze donateurs echt om gaat. Dat is heel waardevol.

Telling Solutions: fondsenwervingTom Oostrom, Directeur Nierstichting

Hoe je eigen donateurs je zien is verreweg de belangrijkste marktinformatie. Het probleem is vertekening door sociaal-wenselijke onderzoeksantwoorden: daar heb je feitelijk niets aan. De nieuwe verhalenmethode neutraliseert die bias en legde voor ons onverwachte, leerzame percepties en motivaties bloot. Goud waard!

Telling Solutions: fondsenwervingFrits Strietman, Kinderfonds MAMAS

Heeft u vragen?

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht